Work and travel’da ödeyeceğiniz vergiler

ABD’de çalışarak gelir elde eden herkes hangi ülke vatandaşı olursa olsun gelir vergisi ödemek zorundadır. Amerika’da Work and Travel katılımcısı olarak çalıştığınız sürece gelir sahibi olduğunuz için vergi ödemek zorundasınız. Bu vergiler işvereniniz tarafından maaşınızdan kesilerek sizin adınıza ödenecektir. Work and travel’da ödeyeceğiniz vergiler, federal vergi, state vergisi ve varsa city vergisidir. Work and travel öğrencisi olarak medikal, SSN ve işsizlik vergisi ödemezsiniz. Bir başka deyişle; work and travel’da ödeyeceğiniz vergiler 3 tane ile sınırlıdır ve bu ödeyeceğiniz vergilerin bir kısmını ülkenize döndüğünüzde geri alabilirsiniz.

Ver

Work and Travel katılımcıları Amerika’da çalıştıkları sürece, Amerikan vatandaşlarının ödediği FUTA (işsizlik sigortası), Medicare (sağlık), Social Security (sosyal güvenlik) Primi gibi ödemelerden muaf olup sadece City, State ve Federal Tax ödemektedirler.

Her şehrin ve eyaletin vergi oranları farklı olduğu için ödenen ve program sonunda iadesi alınan vergi tutarı da farklı olmaktadır.

Gelirinizden düşülmesi gereken vergilerin herhangi bir şekilde ödenmemesi ileride Amerika’ya yapmayı planladığınız ziyaretlerin önünde engel olarak belirecektir. Program dahilinde Amerikalı yetkililere, kimlik, eğitim, ikamet ve iletişim bilgileriniz verdiğinizi unutmayanız.

Normal şartlarda işvereniniz tarafından gelir verginiz maaşınızdan kesilerek ödenir ve bunun yasalarla belirlenen kısmını Türkiye’ye döndükten sonra alırsınız.

Bu geri ödemeler programdan yaklaşık bir yıl sonra yapılır. Bunun için ihtiyaç duyacağınız form W-2’dir. Bu konuda size ücretsiz rehberlik hizmeti sunmaktayız.

Vergiler konusunda herhangi bir sorun yaşamamak için iş yerinizde W-4 formunu doldurmanız gerekecektir. Bu konuda işvereniniz size yardımcı olacaktır, zira sizin kadar o da bu noktada yükümlülük sahibidir. İşinize başlarken, işvereniniz sizden W-4 formunu (Employee’s Withholding Allowance Certificate) doldurmanızı ister. İşvereniniz siz çalışırken bu formu tutar ve formdaki bilgileri paycheck’den ne kadar vergi düşülmesi gerektiğini belirlemek için kullanır.

Vergi açısından siz non-resident alien olarak sınıflandırılırsınız. Bundan dolayı W-4 formunda yer alan açıklamalar sizinle ilgili değildir. W-4 formunu doldururken lütfen aşağıdaki maddelere dikkat ediniz;

  • Üçüncü satırda yer alan medeni durumla ilgili olarak single seçeneğini işaretleyiniz (evli veya boşanmış olsanız bile).
  • Kanada, Meksika, Japonya veya Güney Kore vatandaş olmadığınızdan sadece bir tane kesinti ödemesi (withholding allowance) talep ediniz.
  • Yedinci kısımdaki kesiti statüsüne muaf (exempt) talep etmeyiniz. Yasal olarak çalıştığınız ve bunun karşılığında para kazandığınız için vergiden muaf olamazsınız.

W-2 Formu
Takvim yılının sonunda, işvereniniz size toplam kazandığınız miktarı ve kesilen vergi miktarı gibi detayları içeren bir W-2 formu gönderecektir. İşvereninizin ülkenizdeki sürekli adrese W-2 formunu göndermesi gerekmektedir. Birden fazla işte çalıştıysanız, tüm işyerlerinden W-2 formu almanız gerekmektedir. Vergi iadesi için bu formun kopyasını göndermeniz gerekmektedir.Bütün işverenlerinize ülkenizdeki sürekli adresinizi verdiğinizden emin olunuz, böylece bu formu size gönderebilirler.