Vize başvurusunda not ortalaması ne kadar önemlidir ?

Work and travel için vize başvuru aşamasında en çok sorulan sorulardan biri de not ortalaması uygulamalasıdır.  ABD konsolosluğunun son yıllarda uygulamaya koyduğu kriterlerden biri olan not ortalaması kuralı, J1 vizesi için başvuru yapan adayların değerlendirmesinde kullanılan parametrelerden sadece biridir.

Konsolosluk yetkilisi vize başvurusu yapan kişinin başvurdupu vize türüne uygun olup olmadığını ve başvuran kişinin vise süresi bitiminde ülkesine geri döneceğinden emin olmak ister. Bu amaçla da vize başvurunu destekleyen bazı belgeler talep edilir. Work and travel başvurusu sadece üniversite öğrencilerine açık olduğundan, başvuranlardan not dökümleri (transkript)  talep edilir. Transkriptlerde incelenen nokta adayın üniversite eğitimini ne kadar ciddiye aldığı ve eğitimine devam etme motivasyonunun ne olduğudur.  Not ortalaması 2.0 ve üstü olan adayların eğitimlerine önem verdikleri ve work and travel programına katıldıktan sonra ülkeye geri dönüp eğitime devam etme eğiliminde olduğu izlenimi oluşur. Not ortalaması 2.0 altına indiğinde ise, adayın üniversitedeki eğitim sürecinin iyi gitmediği, almış olduğu üniversite eğitiminin adayın ülkeye dönüşü için bir motivasyon değeri olmadığı izlenimi oluşur. Not ortalaması ne kadar aşağı inerse, bu kanaat daha fazla oluşur.

Ancak buradan 2.0 ve üzeri kesin vize alır, 2.0 ve altı mutlaka red alır sonucu çıkarılmamalıdır. Konsolosluk yetkilileri, bu not ortalamarı dışında da birçok farklı kriteri değerlendirerek karar verdiklerinin altını çizerek belirtmektedir. Özellikle belli başlı üniversitelerde okuyan, ve zorluk derecesi yüksek teknik bölümlerde eğitim alan öğrenciler için not ortalaması  konusunda daha esnek ve anlayışlı davranılmaktadır.