Vize alma şansım nedir?

Work and Travel programına katılım için gerekli olan J1 vizesi, aslında diğer vize türleri ile karşılaştırıldığında oldukça kolay alınan bir vizedir. Başvurunun kabul edilmesi için temel şart, adayın tam zamanlı bir lisans ya da yüksek lisans programına kayıtlı  öğrenci olmasıdır.

Konsolosluk görevlileri öğrencileri değerlendirirken su 3 kritere önem vermektedirler. Birincisi; öğrencinin not ortalaması ve okuldaki başarı durumu, ikincisi; öğrencinin İngilizce seviyesidir. Buradaki İngilizce seviyesinden beklenen en az Intermediate (orta düzey) olması ve Amerika’da günlük işlerini halledebilecek ve işvereni ile iletişim kurabilecek kadar bir İngilizce bilgisine sahip olmasıdır. Öğrencilerden akıcı ve mükemmel İngilizce konuşması beklenmemektedir. Üçüncü kriter ise; öğrencinin motivasyonu, isteği ve programın amacını anlayıp anlayamadığıdır. Konsolosluk görevlileri bu konuda eğitimli oldukları için görüşme esnasında heyecanlı olan ama gitmeye istekli ve motive olmuş öğrencileri ayırt edebilmektedirler. Öğrencinin burada bilmesi gereken vize memurlarının iyi niyetli oldukları ve vize vermek için istekli olduklarıdır. Aslında Work and Travel programı ile vize almak bir şans değil, kriterlerin yerine getirilmesi durumunda vize alınmaması sürpriz olan bir gerçektir.

Son yıllarda bu tanıma, ara sınıf öğrencilerinin başarı kriteri olarak 2.0 ortalamaya sahip olması da eklendi. Aslında bu çok olumlu bir gelişmedir. Çünkü daha önceki yıllarda hangi adayın ret alma olasılığının yüksek olduğunu kestirmek çok zor oluyordu. Not ortalaması kuralı ile bu konuda bir standart oluştu.

Ancak bu not ortalaması kuralı da bazı yanlış anlama ve tartışmalara neden olmaktadır. Not dökümlerinde (Transkript) iki tür not ortalaması vardır.  Genel not ortalaması (eğitim almış olduğunuz tüm dönemlerin not ortalaması), Dönem Not Ortalaması (vize başvurusuna giderken götürdüğünüz not dökümünde aldığınız dönemin not ortalaması). Vize memuru karar aşamasında bu iki  not  ortalamasını da dikkate almakta, her zaman 2.0 rakamı aranmasa da,  yükselen bir başarı grafiği mutlaka  aramaktadır.

Esasen 2.0 not ortalaması çok  başarılı bir ortalama sayılmamaktadır. Bunu sanal bir sınır olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden “biraz daha altı olsa ne olur,  1.95 le vize alabilir miyim?” gibi soruların cevabı buna göre verilebilir.  Yukarıda da belirtildiği gibi, konsolosluk yetkilisi not dökümünüze bakarak, sizin eğitiminizi ne kadar ciddiye aldığınızı, ne kadar başarılı olduğunuzu, eğitime  devam etme niyet ve motivasyonunuzun ne olduğunu anlamaya çalışacaktır. Sistem yaklaşık olarak şöyle işler. Genel not ortalamanız ilk olarak ele alınır. Söz gelimi bu ortalama ~1.90 dır. İkinci olarak bakılacak yer ise son dönem ortalamanızdır. Son dönem ortalamanız  2.0 ve üzerinde ise bir sorun yok demektir. Ancak, son dönem ortalamanız genel ortalamanın altındaysa, yani okun yönü aşağı gösteriyorsa, o zaman büyük bir olasılıkla ret alabilirsiniz. Burada kilit tanım öğrencinin basari grafiğidir.

Hemen hatırlatmakta fayda var ki, bu bahsettiğimiz ölçme değerlendirme sistemi hiçbir resmi kaynağa dayanmamakta olup, vize görüşmesine giren yüzlerce öğrencinin not dökümlerinin incelenmesi sonucu ulaşılmış bir saptamadır. Şüphesiz ki konsolosluk yetkilileri, not ortalaması dışında daha birçok farklı kriteri de değerlendirmeye alabilecek eğitimi almış uzmanlardır ve vize başvurunuzun sonucunu kimse garanti edemez. İstatistikler not ortalaması 2.0 altında olup vize alan, ya da 2.0 üzerine olup vize alamayan öğrenciler olduğunu gösteriyor. Her yıl birçok kişinin çok kötü not ortalaması olmasına rağmen vize aldığını duyabilirsiniz. Ama bunu genel bir uygulama olarak kabul etmeyin. Vize kararında not ortalaması tek kriter değil. Konsolosluk yetkilileri bunun eğitimini almış kişiler olarak birçok farklı kriter üzerinden değerlendirme yapmaktadır.

Sonuç olarak Work and Travel vizesi, genel vize türleri içinde ret oranı en düşük olan ve en az belgeyle kolayca alınan bir vize türü. Türkiye’nin Work and Travel vize alma oranı yaklaşık %95’dir . Bu gerçekten diğer ülkelerin WAT vize başarısına oranla çok ciddi bir başarı oranıdır.

Vize almanıza etken en önemli diğer husus; Vize görevlisinin sorularını anlayabilmeniz ve doğru cevap verebilmenizdir. Görüşme esnasında, sizlere; “hangi işe gideceğiniz”, “hangi pozisyonda çalıaşcağınız”, “neden gitmek istediğiniz” gibi sorular sorulur ve doğru yanıt vermeniz beklenir.