Sponsor Kuruluş WAT Programı İçin Nekadar Önemlidir

Work and travel programının en temel taşlarından biri hiç şüphesiz adayların programa dahil olmasına onay veren Sponsor Kuruluşlardır.  Bu kadar önemli olmasına rağmen WAT katılımcılarının en az önemsedikleri ya da çok az bilgi sahibi oldukları sponsor kuruluşlar hakkında bilmeniz gereken önemli hususlar bulunuyor. Bu özellikle Work and Travel programından ve sizi programa dahil eden  sponsor kuruluştan beklentilerinizi doğru oluşturmanız için gerçekten çok önemli.

Öncelikle SPONSOR KURULUŞ tanımını bir kez daha yapalım.
Work and travel  Amerika Dış İşleri Bakanlığı ( Department of State) tarafından organize edilen bir kültürel değişim programıdır. Bu programın diğer ülkelerde tanıtım ve organizasyonunun yapılmasında Department of State Amerika?daki bazı kuruluşları görevli kılmakta olup bu kuruluşlara Sponsor Kuruluş adı verilmektedir.

Sponsor kuruluşlar, Department of State tarafından belirlenen yönetmelik ve uygulamalar çerçevesinde hareket ederek Work and travel programını diğer ülkelerde tanıtırlar ve uygun adayların programa katılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yaparlar. Sponsor kuruluşlar uygun buldukları adaylar için programa katılım ve vize belgesi olarak DS2019 formunu düzenler. DS2019 formu Amerika’da çalışma izni alınmasını temin eden J1 vizesi için temel döküman niteliğinde resmi ve kıymetli bir evraktır. Adaylar kendi adlarına düzenlenmiş olan DS2019 belgesi ile vize alırlar ve Amerika’da Sosyal Güvenlik Kartı için başvuru yapmaya hak kazanırlar.

Amerika’da Department of States ( DoS) tarafından yetkilendirilmiş yüzlerce sponsor kuruluş vardır. Sponsor kuruluş olmak hiç de zor ve büyük yatırım gerektiren birşey değildir. Bu kuruluşlar değişik J1 vizesi kategorilerinde faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş olup, bunlardan yaklaşık 70 tanesi Work and Travel programı kapsamında yetkilidir. Sponsor kuruluşların listesini şu adresten edinebilirsiniz. http://eca.state.gov/jexchanges/index.cfm

DOS tarafından belirlenmiş olan temel Sponsor Kuruluş görevleri;
Her sponsor kuruluşun standart olarak sağlamakla yükümlü olduğu hizmet ve görevler bunlardır. Bunlar dışındaki hizmet ve görevler sponsor kuruluşun kalite standartlarıyla ilgilidir.

1-  Oryantasyon eğitimi ile her katılımcıyı program içeriği ve Amerika’da yaşam ve çalışma koşulları hakkında bilgilendirmek.
2-  Uygunluğu saptanmış olan adaylara J1 vizesi için gerekli olan  DS2019 belgesinin tanzim edilmesi
3- Her aday için program süresince geçerli olacak en az 50.000$ ‘lık kapsamı olan kaza ve sağlık sigortası yaptırmak.
4- Sponsor olduğu adayların an az %50 sine iş yerleştirme desteği vermek, yerleştirme yapılan işyerlerinin DOS tarafından belirlenen program kurallarına uygunluğunu tespit etmek.
5- Önceden ayarlanmış bir işi olmadan ülkeye giriş yapacak olan adaylara Amerika’da yaşam, çalışma ve iş arama  üzerine bilgi vermek ve yardımcı olmak.
6- Adaylara Amerika’da bulundukları süre içinde acil durum desteği sağlamak ve bu amaçla kullanılacak  7/24 ücretsiz bir telefon numarası temin etmek.

Sponsor kuruluşları birbirinden ayıran kalite standartları ve özellikleri
Birçok farklı DS sponsoru olmasına ve bu sponsorların hepsi DOS tarafından onaylı olarak çalışıyor olmalarına rağmen, sponsor kuruluşların hepsi aynı büyüklükte ve kalitede değildir. Bu nedenle program hangi sponsorla katılıyor olmanız, yaşayacağını work and travel deneyiminin kalitesi ve verimliliği açısından önemlidir.  Sponsor kuruluşların arasındaki temel farklar şöyle maddelendirilebilir.

1-  İşveren Portfoyu ve yerleştirme :
2-  Destek hizmet kalite ve standartları
3-  Sigorta kapsamı
4-  İşlem süresi

İşveren Portfoyu ve İşe Yerleştirme
Sponsorları birbirinden ayıran en önemli özelliklerden biri, sposorun work and travel öğrencilerini yerleştirmek için sahip olduğu işveren ( Host Company) portföyüdür. Bazı sponsorların gerçekten de çok kaliteli ve büyük işverenlerden oluşan, düzenli ve istikrarlı bir işveren portföyü vardır. Bu sponsorların işverenlerine bakacak olursanız çok sayıda büyük  eğlence parkı, casino, otel ve resort zincirleri görürsünüz. İşe alımda çok seçici davranan bu tip büyük işverenler, kendini kanıtlamış, profesyonel sponsor şirketlerle çalışmayı tercih ederler. Bu sponsorlar aynı zamanda düzenledikleri iş fuarlarında bu işverenlerle öğrencilerin görüşmesini sağlayarak, hem işveren hem de öğrenci için güvenilir ve sağlıklı bir işe yerleştirme ortamı sağlar. Bunu yapabilen güçlü sponsorların sayısı oldukça azdır. Birçok sponsor kuruluş ise bu tip büyük işveren şirketleri portföyüne ekleyemediğinden, iş seçenekleri genellikle küçük restaurant, fastfood ve otel işlerinden oluşur. Hatta adaya net bir seçenek bile sunulmaz ve adaydan 3-5 seçenek belirtmesi ve bunlardan birine yada bunlara en yakın özellikle bir başka işe yerleştirilmesine onay vermesi istenir. Sonuç olarak İyi ve kaliteli bir işyerinde işe yerleştirilmeniz için, şirketinizin güçlü sponsorlarla partner olması gerekiyor.

Destek hizmet kalite ve standartları
Sponsor kuruluşların işe yerleştirmenin yanısıra verebileceği en önemli destek hizmet konaklamadır. Bir çok aday konaklamanın işveren tarafından sağlandığını zannetse de aslında durum böyle değildir. Konaklaması olan work and travel işlerinin neredeyse tümünün konaklaması sponsor kuruluşlar tarafından organize edilir. Hatta birçok büyük işverenin bir sponsor kuruluş seçerken kullandığı kriterlerden birisi budur. Dolayısıyla, sponsor kuruluşun sağladığı iş ile birlikte konaklama çözümü de alacağınız hizmetin kalitesiyle ilgilidir.

Konaklamaya ek olarak sponsor şirketlerin kalite standartını gösteren diğer hususlar acil durum danışmanlık desteği, havaalanı karşılama, yönlendirme ve adaylara verilen varış öncesi ve sonrası oryantasyon eğitimleridir.

Sigorta Kapsamı
Department of State yönetmeliğine göre sponsor kuruluş  her bir WAT kalıtımcısı için en az 50.000$ değerinde kaza ve sağlık sigortası yaptırmakla hükümlüdür. Bazı sponsıor kuruluşlar sigorta konusunda en minimum kapsam ve içerik kullanırken, diğer bazıları sigorta içeriğini daha geniş tutabilmektedir. Sigorta kapsamınızın detaylarını danışman şirketinizden isteyip inceleyebilirsiniz.

İşlem Süresi
Başvuru değerlendirme ve işlem süreçleri sponsorlar arasında farklılık gösterir. Tabii ki bunda danışman şirketin de önemli bir rolu vardır. Sonuç olarak bazı sponsor şirketlerde DS2019 belgenis 7-10 gün içinde gelirken, bazılarında bu süre 1 aydan fazla olabilir. İşlem süresi konusunda sıkıntı yaşamamak için erken başvuru yapmak ve program ücretlerini erken ödemek çok önemli bir avantaj yaratacaktır.

Buraya kadar olan bilgilerden de açıkça anlaşılabileceği gibi work and travel programında kaliteyi belirleyen en önemli unsurlardan biri sponsor kuruluşlardır. Dolayısıyla danışman şirketi seçiminde önemle üzerinde durmanız gereken hususlardan biri de budur. Danışman şirketinizin bir çok sponsoru olması hatta kendisinin sponsor olmasının alacak olduğunuz hizmet kalitesiyle bir ilgisi yoktur. Önemli olan sizin hangi sponsor kuruluş ile programa katıldığınız ve bu sponsor kuruluşun işveren pörtföyünün ve destek hizmet kalitesinin ne olduğudur. Danışman şirketler arasında çok kalitesiz seçenekler olduğu gibi, sponsor kuruluşların da içinde bir çok kalitesiz seçenek olduğunu bilmelisiniz.   Güvenilir ve kaliteli bir work and travel için mutlaka işvereninizle gitmeden önce tanışıp görüşebileceğiniz seçenekler üzerinde ısrar etmelisiniz.