konsolosluk

Vize başvurusunda not ortalaması ne kadar önemlidir ?

Work and travel vize ba?vurular?nda not ortalamas? ve 2.0 uygulamas? hakk?nda aç?klay?c? bilgiler.

Bu yıl erken başvuru bir zorunluluk haline geldi

vize i?lemlerine erken ba?lamak bu y?l çok daha önemli

Vize alma şansım nedir?

Work and Travel programına katılım için gerekli olan J1 vizesi, aslında diğer vize türleri ile karşılaştırıldığında oldukça kolay alınan bir vizedir. Başvurunun kabul edilmesi için

devamı